Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Списък на класираните ученици за получаване на месечна стипендия за първи учебен срок 2017-2018 учебна година

Списък на класираните ученици за получаване на месечна стипендия за втори учебен срок 2016-2017 учебна година

Списък на класираните ученици за получаване на месечна стипендия за първи учебен срок 2016-2017 учебна година

Списък на класираните ученици за получаване на месечна стипендия за втори учебен срок 2015-2016 учебна година

Списък на класираните ученици за получаване на месечна стипендия за първи учебен срок 2015-2016 учебна година

Списък на класираните ученици за получаване на месечна стипендия за втори учебен срок 2014-2015 учебна година

Списък на класираните ученици за получаване на месечна стипендия за първи учебен срок 2014-2015 учебна година

Списък на класираните ученици за получаване на месечна стипендия за втори учебен срок 2013-2014 учебна година

Списък на класираните ученици за получаване на месечна стипендия за постигнати образователни резултати за периода м. октомври 2013г. - м. януари 2014г.

Списък на класираните ученици за получаване на месечна стипендия за постигнати образователни резултати за периода м. февруари - м. юни 2013г.

 

Вижте вътрешните правила за получаване на стипендии в 31 СУЧЕМ ТУК

Наука

Спорт, изкуство