Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Учебен план за 1 клас - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за 2 клас - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за 3 клас - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за 4 клас - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за 5 клас - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за 6 клас - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за 7 клас - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за 8 клас - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за 9 клас - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за профил "Чуждоезиков" с първи език - английски и втори - немски - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за профил "Чуждоезиков" с първи език - английски и втори - испански - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за профил "Чуждоезиков" с първи език - немски и втори - английски - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за профил "Чуждоезиков" с първи език - испански и втори - английски - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за профил "Природоматематически" с изучаване на английски език - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за профил "Природоматематически" с изучаване на немски език - изтеглете ОТ ТУК

Учебен план за профил "Технологичен" - изтеглете ОТ ТУК

Списък с избираемите учебни предмети може да изтелите ОТ ТУК

 Годишна училищна програма за целодневно обучение - ТУК

Учебни планове за 2019-2020 може да изтеглите от ТУК

Наука

Спорт, изкуство