Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Канцелария:

тел./факс/872 11 56;

Маргарита Делова - ЗЧР, Ваня Евтимова - технически секретар

ScreenHunter 06 Aug. 05 18.33

Приемно време на Канцеларията:
за родители и външни посетители в учебно време:от 8.00 до 9.00 и от 17.00 до 18.00
за всички посетители в неучебно време: от 8.00 до 16.30

За улеснение на родителите:
служебни бележки, удостоверения и др.п. се издават и на учениците в предвиденото за тях приемно време.
Възползвайте се от тази възможност и не губете ценно време

ВАЖНО: От учебната 2017/2018 г. се преустановява издаването на служебни бележки за семейни помощи за деца от училището  към Дирекции "Социално подпомагане".  Предоставянето им ще става по служебен път.

Директор - Надежда Николчева:
871 70 87 ;  GSM: 0885901365 /сл.тел./

Приемно време на Директора:
понеделник и сряда от 12.30 до 13.30 ч.

Заместник-директори по учебна дейност: 872 10 56

Венета Василева – зам.-директор по УД  за начална образователна степен - GSM: 0885901148

Зорница Кънева – зам.-директор по УД за прогимназиална образователна степен -GSM: 0885797219

Велина Георгиева – зам.-директор по УД за гимназиална образователна степен -GSM: 0884998973

Йордан Левордашки – ЗДАСД и длъжностно лице по защита на личните данни  - GSM: 0885024211

Елеонора Златинова - Педагогически съветник (психолог) за 1-4 клас - GSM: 0884998749
Ваня Георгиева - Педагогически съветник (психолог) за 5-8 клас - GSM: 0884998751
Горян Воденски - Педагогически съветник (психолог) за 9-12 клас - GSM: 0886859223

Петър Дойчев - ресурсен учител - 0885589963
Вирджиния Иванова - логопед - 0878341991

krasn Диана Петкова - училищен лекар: GSM: 0886264518

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ С НОМЕРАТА НА УЧИТЕЛИТЕ - ТУК

гр. София, ул. "Гео Милев" 2, п.к. 1111

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Моля, след 20.00 ч. да предоставите възможност на учителите и класните ръководители да се възстановят за следващия работен ден, като отложите телефонните разговори с тях!

БЛАГОДАРИМ!

 Забележка: Намерени вещи се събират и могат да бъдат потърсени в малкото централно фоайе.
С цел улесняване връщането им, Ви съветваме да надписвате етикетите на дрехите с името и класа на детето и да поставяте листче с информация за контакт с родителите под капака на мобилните телефони.

Наука

Спорт, изкуство