Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Новини

KAT

Ръковоството на 31 СУЧЕМ "Иван Вазов", гр. София,  официално декларира своята Политика по управление на пътната безопасност, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на съответните равнища в Училището.

На 21.09.2016 г. в нашето училище беше открита универсална площадка по безопасност на движението и на 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" беше връчен сертификат за внедрена Система за управление на пътната бепопасност по международен стандарт ISO 39001:2012. Гости на тържеството бяха г-н Диян Стаматов, зам.-министър на образованието, г-н Алекси Кесяков, секретар на Държавната комисия по безопасност на движението, комисар Бойко Рановски, началник отдел "Пътна полиция", представители на Регионалното управление по образованието, Столична община, район Слатина, директори на столични училища и детски градини, ученици, учители, граждани от район Слатина.

Прилагането на изискванията на ISO 39001:2012  ще подпомогне училищното ръководство да управлява по-добре процесите по пътна безопасност,  намалявайки и елиминирайки рисковете за живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал в училището и извън него.

Усилено ще се работи по формиране на съзнателно и отговорно отношение на учениците към въпросите на личната безопасност и тази на околните, към придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и оказване на помощ в случай на опасност.

От изключително значение е и придобиването  на умения за защита, на интелектуални умения, базирани на познаването на правилата за движение на пешеходци и велосипедисти; умения за анализ, сравнение, откриване на причинно-следствени  връзки и практическо прилагане на знанията  в реални ситуации на пътя.

Внедряването на системата за управление на пътната безопасност по стандарт  ISO 39001:2012 ще създаде оптимални условия за безопасно придвижване на учениците в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ чрез изучаване правилата за движение по пътищата, ангажирайки в процеса и активната подкрепа на родители и учители. На присъстващите ще бъде демонстрирана и внедрената през изминалата учебна година виртуална платформа "На улицата", чрез която учениците се учат на безопасност и на правилата на движение без да се налага излизането на улицата, което прави възможно обучението при всякакви метеорологичин условия и премахва напълно риска от реално произшествие по време на това обучение.С снимки и видео от прекрасното тържество може да се запознаете тук, тук, тук, тук и тук.

Наука

Спорт, изкуство