Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА

ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 г. СЛЕД

ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език


Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

Наука

Спорт, изкуство