Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

                                                       СПИСЪК

НА ХРОНИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ,

ФИЗИЧЕСКИТЕ И СЕНЗОРНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ

И

ПОКАЗАНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ от ПРОФЕСИИ

ЗА насочване НА УЧЕНИЦИ

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

в училищата

на територията

                                          на област София-град за учебната 2019/2020 г

Наука

Спорт, изкуство