Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

За учебната 2019-2020 година целодневната организация на обучение ще се осъществява както следва:

ОРГАНИЗАЦИЯ :

І клас – 3 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 75

ІІ клас – 2 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 50

ІІІ клас – 2 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 50

ІV клас – 1 полуинтернатна група с максимален брой ученици 25

За ученици, чиито учебни часове са първа смяна, занятията в ГЦО се провеждат непосредствено след учебните часове до 17.30 ч. Дежурна група се сформира до 18.00 ч.

За ученици, чиито учебни часове са втора смяна, занятията в ГЦО се провеждат от 8.20 ч. до 13.30 ч.

Всички ученици получават закуска и възможност за обяд в училищния стол.

ГРАФИК ПО ПРИЕМА

13 май – 17 май - прием на заявления в канцеларията на училището

30 май 2019 г. - обявяване на списъци с класираните ученици по групи

При по-голям брой желаещи от местата в групите за целодневна организация, класирането се извършва по следните критерии:

1.СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ :

- сирак, полусирак – 3т.

- многодетно семейство – 3т.

- социално слабо семейство – 3 т.

2.УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

Резултати от учебния процес

- незадоволителни резултати - 3 т.

- задоволителни резултати - 2т.

- отлични резултати – 1 т.

Умения за самостоятелно справяне

- липса на умения и необходимост от постоянна подкрепа - 3 т.

- ниски умения за самостоятелно справяне – 2 т.

- справя се самостоятелно - 1т.

3. ПОВЕДЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА :

При равен бал се взима предвид броя на отразените забележки за поведението на ученика

 

Деца с административна санкция в предходната учебна година не участват в класирането, съгласно ПДУ- чл.33, ал.5


За всякаква допълнителна информация или въпроси се обръщайте към заместник-директора по учебната дейност на начален етап, г-жа Венета Василева, на телефон 0885 901148.

Наука

Спорт, изкуство