Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Родителската среща за първи клас ще се проведе на 21.06 от 18.00 ч. по паралелки.


За всякаква допълнителна информация или въпроси се обръщайте към заместник-директора по учебната дейност на начален етап, г-жа Венета Василева, на телефон 0885 901148.

Наука

Спорт, изкуство