Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Свободни места за учебната 2019/2020 г. към 26.08.2019 г.:            

 

11 г клас – 2 свободни места – профил „Чуждоезиков“ – с изучаване на І чужд език Испански

                                                                                                               ІІ чужд език Английски

11 д клас – 2 свободни места - профил „Математически – с разширено изучаване на  

                                                                                                  математика и с I-ЧЕ -английски и II-ЧЕ немски

12 в клас - 1 свобдно място – профил „Чуждоезиков“ – с изучаване на І чужд език Немски

                                                                                                               ІІ чужд език Английски

12 д клас - 1 свободно място – профил „Математически – с разширено изучаване на  

                                                                математика и с I-ЧЕ -английски и II-ЧЕ немски

Необходими документи за кандидатстване:

Копие от учебен план

Копие на личен картон

Заявление по образец / в канцеларията на училището или изтеглете от тук

Наука

Спорт, изкуство