Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Работно време на стола 11,50 - 14,00 ч.

Р Е Д

ЗА ПРОДАЖБА И ВРЪЩАНЕ НА КУПОНИ ЗА ОБЯД

В СТОЛА НА УЧИЛИЩЕТО

 

  1. Закупуване на дневни и седмични купони за обяд:

-          Понеделник и петък се продават купони на обособеното за тази цел

       място на входа на училището за родители от 7:00 часа до 8:30 часа ;

   -  През останалото време се продават всеки ден на бюфета на училището

за ученици.

  1. Връщане на купони за обяд при отсъствие на ученик:

- В случай, че възникнат обстоятелства за отсъствие на ученика е необходимо:

= Родителя да се обади до 8,30 ч. на отговорника на стола на първия неучебен ден,

като връщане на купоните и възстановяване на сумата става в деня на идване на ученика на училище;

- Не се възстановява сумата за неизползвани и своевременно невърнати купони, както и при неполучена своевременно информация по телефона за отсъствие на ученик поради това, че вече ще са направени разходи за приготвяне на обедните ястия на основание закупени купони.

  1. Презаверяване на купони за обяд:

- Неизползвани купони - не се презаверяват, освен при случаи на непредвидени ваканции.

  1. Съгласно Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СО и сключен Договор за организиране на столово и бюфетно хранене на общинските училища на територията на СО, се предвижда:

- Цена на един ученически купон за обяд – 3,30 лв. с ДДС и 3,50 лв. с ДДС за деца със специфични хранителни потребности.

- Три пъти седмично се предоставя месно основно ястие и един път седмично – рибно;

- Три пъти седмично като десерт се предоставят пресни плодове;

- Грамажът на ястията съгл. Сборник рецепти за ученическите столове, е както следва:

- Супа – 150 гр.;

- Основно ястие: - 150 гр.;

- Десерт – ПО РЕЦЕПТУРНИК /пресни плодове – 200 гр.

5. В стола на училището се хранят само ученици и служители на училището.

            Телефон на отговорника на стола : Камелия Николчова – тел.0988861375

Управител на ДЖОЕ КЕТЪРИНГ ЕООД:

                       Йорданка Георгиева

Наука

Спорт, изкуство