ВАЖНО!

ВАЖНО! Това е старият сайт на училището. Новият се намира на https://ivanvazov.com

Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

"Самото живеене не стига...! Човек трябва да има слънце, свобода и...малко цветя!"

Ханс Кр. Андерсен

 

601 o

 

Уважаеми ученици и родители,

През ваканцията на 2016 г бяха извършени няколко изключително важни и сериозни ремонта в училището ни. Беше установен и отстранен течът в противорадиационното скривалище, което се наводняваше при всеки по-сериозен дъжд. Възстановена е дворната канализация и е отстранено пропадането на настилката при транспортния вход на училището. Беше отстранена старата и разбита асфалтова настилка и след извършеното прецизно подравняване и уплътняване на основата, се положи новия асфалт. Бяха монтирани нови и красиви градински ивици около училищния алпинеум. Извършен е цялостен ремонт на покрива, отводняването и фасадата на физкултурния салон. С неоценимото съдействие на родители на наши ученици стана възможно ремонта и пребоядисването на оградата на училищния двор.
Искрено и сърдечно благодарим!
Освен тези дейности бяха ремонтирано цялостно или частично 8 кабинета, два коридора, фоайета и стълбища. Подменени са мултимедийни проектори, компюютри, лаптопи и друга мултимедийна техника, необходима за провеждането на съвременен образователен процес.


През лятната ваканция на 2015 г. в училището беше извършен огромен брой работи, свързани с ремонта на сградата, класните стаи, санитарните възли. Разяснителната и възпитателна работа на учителите през изминалата година даде своите богати плодове. Училището не беше драскано с графити, повредите по обзавеждането бяха минимални и не се наложи да се отделят огромни суми за пребоядисването и възстановяване на щетите. В резултат тези средства се насочиха към ремонтиране на класните стаи, тоалетни и закупуване на ново обзавеждане и компютърна техника. Беше основно ремонтиран и главния вход на училището, поради нарушена хидроизолация и рушащ се парапет на балкона, което поставяше в опасност живота на преминаващите ученици, учители и граждани. Изградени са цветарници с пейки около дървета в дворното пространство, което създаде една още по-красива и приветлива среда за нашите ученици и учители.
Благодарим на всички, направили възможно това и се надяваме тази чудесна практика да продължи.


Със снимков материал от създаденото през ваканцията може да се запознаете на нашата Фейсбук страница.

1

Наука

Спорт, изкуство