ВАЖНО!

ВАЖНО! Регистрацията в електронния дневник е възможна
САМО след като класният ръководител е вписал Вашият телефонен номер в платформата. Ако той не разполага с него, няма да можете да се регистрирате.

Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Уважаеми ученици и родители,

Вътрешноучилищният кръг на състезанието ще се проведе в периода от 14.02.2018г до 20.02.2018г. с квота 6 ученика от всеки випуск.

Училищният кръг на състезанието да се проведе на 26.02.2018 г. от 10.00ч в залата на 2 етаж.

1

Наука

Спорт, изкуство