ВАЖНО!

ВАЖНО! Регистрацията в електронния дневник е възможна
САМО след като класният ръководител е вписал Вашият телефонен номер в платформата. Ако той не разполага с него, няма да можете да се регистрирате.

Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Горди сме да ви уведомим, че въпреки липсата на външно финансиране, разчитайки само на собствени усилия и средства и водени винаги от грижата най-вече за живота и здравето на децата, успяхме да изградим изключително модерна пожароизвестителна система, обхващаща цялото училище. Сигурни сме, че в комбинация с пуснатата в действие в началото на годината система за контрол на достъпа, това ще повиши и осигури в максимална степен безопасността на нашите ученици.

 

1

Наука

Спорт, изкуство