ВАЖНО!

ВАЖНО! Това е старият сайт на училището. Новият се намира на https://ivanvazov.com

Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка с изискването на МОН, МВР и Дирекция „Сигурност“ към Столична община за повишаване бдителността и засилване мерките за сигурност,  на Педагогически съвет, проведен на 18.11.2015 г., беше гласувана промяна на Правилата на пропускателния режим на училището.
Считано от 01.12.2015 г. учениците ще влизат само след идентификация с персонален чип. 
         В противен случай ученикът няма да бъде допускан в сградата и всички последствия /неизвинени отсъствия и др.п./ са за негова сметка.

Няма да е възможно влизането с ученически карти и бележници!

belejnik chip

В случай на загубен чип, нов се издава след заплащане от сумата от 2 /два/ лева в Касата на училището, за което ученикът получава разходооправдателен документ.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

          Възползвайте се максимално от гратисния период и се снабдете с чипове от пом.-директора по административно-стопанската дейност.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
      Ако вие проверявате детето си ежедневно за персоналния пропусквателен чип, ако разговаряте с него, че трябва винаги да го носи у себе си, дори по време на междучасията, че не трябва да го преотстъпва и трябва да ползва за влизане и излизане официалните входове на сградата, охранителите и дежурните учители имат повече шанс да откроят и спират външни лица, които биха били заплаха за здравето,  живота и имуществото на Вашите деца.

от Училищното ръководство

 

Още по темата...

 

turniket

1

Наука

Спорт, изкуство