ВАЖНО!

ВАЖНО! Регистрацията в електронния дневник е възможна
САМО след като класният ръководител е вписал Вашият телефонен номер в платформата. Ако той не разполага с него, няма да можете да се регистрирате.

Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия от учениците от III б и III г клас.

Учениците от III б клас на г-жа Боряна Василева и III г клас на г-жа Ралица Микова отбелязаха Световния ден на възпоменание на жертвите от ПТП с нагледна демонстрация на учебната площадка по БДП в двора на училището.

Учениците от III г клас изобразиха в рисунки впечатленията си от движението по пътищата - инциденти и правилни начини за пресичане, както и обезопасени места за това.

1

Наука

Спорт, изкуство