ВАЖНО!

ВАЖНО! Регистрацията в електронния дневник е възможна
САМО след като класният ръководител е вписал Вашият телефонен номер в платформата. Ако той не разполага с него, няма да можете да се регистрирате.

Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

31 СУЧЕМ "Иван Вазов" и директорът му, г-жа Надежда Николчева, бяха удостоени с грамоти за проявен висок професионализъм и отговорност, свързани с провеждането на областния кръг на  олимпиадата по испански език и за добър управленски подход при реализирането на ефективен модел за развитието на средното образование в град София.

и във FACEBOOK

1

Наука

Спорт, изкуство