ВАЖНО!

ВАЖНО! Регистрацията в електронния дневник е възможна
САМО след като класният ръководител е вписал Вашият телефонен номер в платформата. Ако той не разполага с него, няма да можете да се регистрирате.

Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Снимки с моменти от тържеството по награждаването на децата от столичните училища,
отличени с грамоти на второ регионално ниво в конкурса "Рицарят в мен", което се състоя на 26.04.2018г.
Пожелаваме успех и на национално ниво на успешно представилите се Ралица Иванова от 5а клас,
Ивана Ценова от 6в клас и Сара Татарлиева от 6г клас.

1

Наука

Спорт, изкуство