ВАЖНО!

ВАЖНО! Регистрацията в електронния дневник е възможна
САМО след като класният ръководител е вписал Вашият телефонен номер в платформата. Ако той не разполага с него, няма да можете да се регистрирате.

Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

В нашето училище поетапно започна използването на софтуерната система "Envision".  За да се ангажира вниманието на всеки отделен ученик , системата дава възможност за едновременна работа на множество потребители.  Осигуряването на  интерактивен достъп на учениците до урока е изключително важно и часовете преминават при огромен интерес и желание за участие.

1

Наука

Спорт, изкуство