ВАЖНО!

ВАЖНО! Регистрацията в електронния дневник е възможна
САМО след като класният ръководител е вписал Вашият телефонен номер в платформата. Ако той не разполага с него, няма да можете да се регистрирате.

Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Учениците от 1б клас с класен ръководител госпожа Нели Панева
успешно завършиха своето първо плаване в океана Наука.
Решаваха
задачи, кръстословици, откриваха съкровища и показаха на своите родители
колко много са научили през тази учебна година.

снимки

1

Наука

Спорт, изкуство