ВАЖНО!

ВАЖНО! Регистрацията в електронния дневник е възможна
САМО след като класният ръководител е вписал Вашият телефонен номер в платформата. Ако той не разполага с него, няма да можете да се регистрирате.

Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Училищното звено на Българския младежки червен кръст организира презентация в два класа, насочена към превенция на ХИВ/СПИН. Учениците от 9 Б и 10 Б клас научиха повече по този въпрос от главния лектор - Карина Караиванова от 10 Г клас и координатора за 31 СУЧЕМ - Боряна Стоянова от 10 А клас. Поздравяваме екипа на БмЧК в училището и се радваме, че наши ученици посвещават времето и усилията си на подобни благородни каузи.

1

Наука

Спорт, изкуство