ВАЖНО!

ВАЖНО! Това е старият сайт на училището. Новият се намира на https://ivanvazov.com

Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

В час по Химия, 10 Г клас заедно с госпожа Ангелова опитно доказаха структурата на глюкозата. Използвайки знанията, придобити досега, учениците се справиха блестящо не само в отговарянето на въпросите, които госпожа Ангелова им беше подготвила, но и ни показаха как при добри теоретични знания, практиката не е проблем. Интересно беше как един разтвор от син цвят може да премине в синьо-зелен и накрая в червен цвят, а също така и доста ефектната реакция, наречена "Сребърно огледало". В урока взеха участие много гости, които също показаха отлични познания по химия. Пожелаваме на 10 Г клас и госпожа Ангелова много успехи!

1

Наука

Спорт, изкуство