Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Графикът за класни и контролни работи за първи срок 2019-2020 учебна година - ТУК

В началото на всеки учебен срок директорът утвърждава график на класните и контролни работи, който има за цел да не допуска претовареност с  повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден и не повече от две класни и/или контролни работи в една седмица.
За евентуалните му нарушения, подавайте сигнал до ресорните заместник-директори по учебната дейност, чиито координати също може да откриете на сайта.
 

 

 

Наука

Спорт, изкуство