Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

                                 ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ПЪРВИ срок на 2019-2020 година

Графикът е в процес на изготвяне.

ЗАБЕЛЕЖКА :

1. Помещенията да се освобождават не по-късно от крайния час на занятието.

2. Внасянето на храна в помещенията е абсолютно забранено.

3. В събота няма да се допускат деца да влизат в училището без треньор.

4. Родители се допускат само във фоайето на училището.

Наука

Спорт, изкуство