Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Разпределение на учебните смени за 2019/2020 учебна година

За начален етап целогодишно ще бъде :

І и ІV клас – първа смяна от 8,20 ч.

ІІ и ІІІ клас – втора смяна от 13,30 ч.

Разпределението на учебните смени за останалите класове ще бъде:

от V до VІІІ клас - първи срок/първа смяна; втори срок/втора смяна;
 от ІХ до ХІІ клас - първи срок/втора смяна; втори срок/първа смяна;

 

I-ва смяна

1 час       7.30   -   8.10

2 час       8.20   -   9.00

3 час       9.10   -   9.50

4 час       10.10   - 10.50

5 час      11.00   - 11.40

6 час    11.50   - 12.30

7 час      12.35   - 13.15


I I-а смяна

1 час       13.30   -   14.10

2 час       14.20   -   15.00

3 час       15.10   -   15.50

4 час       16.10   - 16.50

5 час      17.00   - 17.40

6 час    17.50   - 18.30

7 час      18.35   - 19.15


Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.                                    – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
Наука

Спорт, изкуство