Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Организация на учебния ден

Разпределение на учебните смени за 2019/2020 учебна година

За начален етап целогодишно ще бъде :

І и ІV клас – първа смяна от 8,20 ч.

ІІ и ІІІ клас – втора смяна от 13,30 ч.

Разпределението на учебните смени за останалите класове ще бъде:

от V до VІІІ клас - първи срок/първа смяна; втори срок/втора смяна;
 от ІХ до ХІІ клас - първи срок/втора смяна; втори срок/първа смяна;

 

I-ва смяна

1 час       7.30   -   8.10

2 час       8.20   -   9.00

3 час       9.10   -   9.50

4 час       10.10   - 10.50

5 час      11.00   - 11.40

6 час    11.50   - 12.30

7 час      12.35   - 13.15


I I-а смяна

1 час       13.30   -   14.10

2 час       14.20   -   15.00

3 час       15.10   -   15.50

4 час       16.10   - 16.50

5 час      17.00   - 17.40

6 час    17.50   - 18.30

7 час      18.35   - 19.15


Наука

Спорт, изкуство