ВАЖНО!

ВАЖНО! Регистрацията в електронния дневник е възможна
САМО след като класният ръководител е вписал Вашият телефонен номер в платформата. Ако той не разполага с него, няма да можете да се регистрирате.

Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Ranici

 

Уважаеми ученици и родители,

С цел облекчаване на тежестта на раниците и отпадането на необходимостта от носене на вода за пиене в тях, училището заяви и бяха извършени проби на питейната вода, които доказаха едни изключителни качество и безопасност за употреба.

ScreenHunter 152 Dec. 18 13.36

ScreenHunter 152 Dec. 18 13.37

1

Наука

Спорт, изкуство