ВАЖНО!

ВАЖНО! Това е старият сайт на училището. Новият се намира на https://ivanvazov.com

Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Държавната агенция за закрила на детето и Съветът на децата към нея стартира Националната кампания „Живот без насилие за всички деца“. Кампанията е в изпълнение на Националната програма за закрила на детето 2018 година, одобрена от Министерски съвет, и е в партньорство с Министерство на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружение на директорите в средното образование.


Партньорите по проекта канят всички деца в образователните, социалните и възпитателни институции и центрове за работа с деца да се включат в тази кампания. 
Вярваме, че всички директори, педагогически кадри, психолози и експерти можем да подкрепим Националната кампания, в която децата са активните участници. От тях очакваме да се организират и изградят такова общество на толерантност, права и доброта, в което има непримиримост към насилието във всичките му форми в детското ежедневие. 

Вярваме, че всички деца заслужават да живеят в приятна и спокойна обстановка.

Вярваме, че децата са силни личности, които могат да изградят своя живот без насилие, защото всяко дете е достатъчно важно като част от цялото общество и може да бъде активно и най-вече, защото заслужава това – да живее в безопасна и сигурна за него среда. 

Нека всички заедно станем пример за подражание и мобилизираме действията си в посока изграждане на едно добро общество за нашите деца. 
Пожелаваме успех на всички участници и нека обединим усилията си за по-добър свят на децата и живот без насилие.

д-р Елеонора Лилова,
председател на ДАЗД

qr code

1

Наука

Спорт, изкуство