ВАЖНО!

ВАЖНО! Това е старият сайт на училището. Новият се намира на https://ivanvazov.com

Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

 

НА 12 АПРИЛ 2019 Г. В 31 СУЧЕМ „ИВАН ВАЗОВ“

Фондация “Слънчеви пътеки“ изпълнява проект “Изкуството на толерантността-щит срещу агресията и езика на омразата при подрастващите“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019, в партньорство с Район „Слатина“ и 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“. Проектът е насочен към създаването на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства, съвместно с неправителствени организации, с цел създаване на нови обществени знакови центрове в София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града, както и за реализиране на дейности в столицата като град на толерантността.

Проектът изпълняван от фондация “Слънчеви пътеки“ цели да бъде в съответствие с иновативната програма за гражданско участие в местните политики за прилагане на европейските добри практики в местното самоуправление и в публичния сектор, да насърчи участието на нашите съграждани в района.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

• Представяне и популяризиране на тематичната книжка “Усмихни се“ с информация за видовете насилие над деца и как да се разпознае то;

• Провеждане на културни мероприятия чрез творчество и талант ще спомогне да се избегнат агресията, екстремизма и ксенофобията;

• Изграждане на своеобразен мост между младите творци - художници и поети, които чрез изкуство си подават ръка в името на толерантността и срещу агресията;

• Участващите в събитието граждани стават съпричастни към общата кауза срещу агресията и езика на омразата;

• Повишена информираност на ученици и млади хора по проблемите, свързани с агресията, ксенофобията и езика на омразата;

• Участие на граждани в предвидените дейности за изграждане на взаимоотношения на толерантност и избягване езика на омразата в столицата;

Проектът ще има пряко въздействие по отношение нагласите на младежите за борба с агресията в училищата, на улицата и в обществото. Младите хора ще насочат вниманието си в изграждане на взаимоотношения на толерантност, чрез изкуство, култура, облагородяване на пространства. Очакваме проектът да създаде трайност на обществените нагласи в Район „Слатина“ към борба с агресията и ксенофобията и да допринесе за осъществяване на идеята София да бъде град на толерантността, без език на омразата.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа" 2019.

1

Наука

Спорт, изкуство