ВАЖНО!

ВАЖНО! Регистрацията в електронния дневник е възможна
САМО след като класният ръководител е вписал Вашият телефонен номер в платформата. Ако той не разполага с него, няма да можете да се регистрирате.

Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

На 7 май 2019 г., пред столичните директори и учители, нашата млада преподавателка по „Химия и опазване на околната среда“, Симона Ангелова, направи впечатляваща презентация на тема „Комуникативният подход = знание, любопитство, развитие“. Интересните и ефективни подходи, които тя сподели като добра практика, й спечелиха заслужено аплодисментите на аудиторията.

 

1

Наука

Спорт, изкуство