ВАЖНО!

ВАЖНО! Това е старият сайт на училището. Новият се намира на https://ivanvazov.com

Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Във връзка с писмо на РУО – София-град с изх. № РУО1—28748/08.10.2019 г. относно провеждане на „Седмица на професионалните умения в България“, Ви уведомяваме, че по време на „Дните на отворените врати“ на територията на област София-град, от професионалните гимназии са организирани съвместните дейности с работодателите и събития с оглед кариерно ориентиране на учениците с възможност за посещение на ученици от V до VII клас от ОУ, ОбУ и СУ.

Приложено Ви изпращаме Обобщена информация за организираните дейности.

1

Наука

Спорт, изкуство